Klein koor – grote ambities

Vox Clara heeft de afgelopen jaren vele bijzondere en prachtige uitvoeringen ten gehore kunnen brengen. Als eerste dankzij de medewerking van diverse solisten en musici. Daarnaast zijn wij als klein, locaal koor -zeker bij grotere projecten- aangewezen op financiële steun van buitenaf.

Om in de nabije toekomst opnieuw mooie optredens te kunnen realiseren, hopen we op uw steun. Wilt u ook bijdragen? Stuurt u dan een bericht naar info@voxclara.nl. Alvast hartelijk dank!

Met dank aan

Dankzij subsidies van onder andere de Gemeente Voorschoten kunnen wij bijzondere projecten financieren.