Algemene voorwaarden

Het product

Vox Clara is een vereniging zonder winstoogmerk. Wij verkopen maar 1 product, en dat zijn de concerten van Vox Clara zelf. Wij zijn geen concertorganisator voor derden.

Er zijn concerten met vrije entree, waarbij een vrijwillige bijdrage op prijs wordt gesteld.

Er zijn ook concerten met entreekaarten. Deze entreekaarten kunnen in de voorverkoop, via de site, aan de deur, of op andere wijze worden gekocht. Per concert wordt op de site, op posters en flyers en via de media vermeld hoe de entreekaarten worden verkocht.

Als de concertbezoeker een entreekaart online heeft gekocht, wordt de entreekaart per email toegezonden. Hoe de email en de entreekaart eruitziet, is afhankelijk van de tool die voor de online verkoop wordt gebruikt. Om toegang tot het concert te verkrijgen toont de concertbezoeker de gekochte entreekaart op zijn of haar telefoon.

Annulering en terugbetaling

Als een concert door omstandigheden wordt afgelast, zullen wij de volledige aan ons betaalde toegangsprijs terugbetalen. Eenmaal gekochte kaarten kunnen niet worden geretourneerd en worden bij verhindering van een concertbezoek niet terugbetaald.

AVG en persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt conform de geldende wet- en regelgeving.

Bij online verkoop vragen wij om het emailadres en de naam van degene die de kaarten koopt. De naam wordt uitsluitend bij de toegangscontrole van het concert gebruikt. Het emailadres wordt uitsluitend gebruikt als contact opgenomen moet worden met degene die de entreekaart of entreekaarten heeft gekocht, bijvoorbeeld als het concert onverhoopt niet doorgaat.

AVG, persoonsgegevens en Covid-19-maatregelen

Alleen als de overheid dat verplicht stelt, vragen wij bezoekers van een concert om zich op een papieren lijst te registreren met naam, emailadres, en/of telefoonnummer, conform de richtlijnen van de overheid. Deze lijst wordt uitsluitend gebruikt om contact op te nemen met de bezoekers als het vermoeden ontstaat dat er een Covid-19-uitbraak of een ander “spreading event” lijkt te zijn geweest tijdens het concert. De lijst bewaren wij niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij vernietigen de lijst zodra deze niet meer nodig is.

Aansprakelijkheid

Het bijwonen van een concert van Vox Clara is voor eigen risico van de concertbezoeker.

Vox Clara stelt zich op geen enkele manier aansprakelijk voor door de concertbezoeker geleden schade, veroorzaakt door het handelen van concertbezoekers, de zaalverhuurder, of door derden. Vox Clara is nooit aansprakelijk voor door de concertbezoeker geleden schade, die is ontstaan door overmacht aan de zijde van Vox Clara.